Skip to content

Regulamin

1. Organizator Bieg po Twierdzy organizowany jest przez Stowarzyszenie Biegaczy Gdańskich, z siedzibą w Gdańsku, ul. Forteczna 15, 80-123 Gdańsk.

2. Termin i miejsce Bieg odbędzie się dnia 22 września 2024 roku w Gdańsku. Start i meta zlokalizowane będą na terenie Parku Fortyfikacji.

3. Trasa biegu

 • Trasa biegu prowadzi przez teren Parku Fortyfikacji, wzdłuż murów twierdzy oraz przez historyczne bramy. Trasa obejmuje zarówno ścieżki asfaltowe, jak i leśne.

4. Uczestnicy

 • Uczestnikiem biegu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat.
 • Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia umożliwiającym udział w biegu.

5. Rejestracja

 • Rejestracja odbywa się wyłącznie online poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej biegu.
 • Rejestracja trwa do dnia 15 września 2024 roku.

6. Opłaty startowe

 • Opłaty startowe są zależne od wybranego dystansu i terminu rejestracji. Szczegółowy cennik:
  • Bieg na 5 km: 50 zł (rejestracja do 31 lipca), 60 zł (rejestracja od 1 sierpnia do 15 września), 70 zł (rejestracja od 16 września do dnia biegu)
  • Bieg na 10 km: 70 zł (rejestracja do 31 lipca), 80 zł (rejestracja od 1 sierpnia do 15 września), 90 zł (rejestracja od 16 września do dnia biegu)
  • Półmaraton: 100 zł (rejestracja do 31 lipca), 120 zł (rejestracja od 1 sierpnia do 15 września), 140 zł (rejestracja od 16 września do dnia biegu)
 • Opłaty startowe są bezzwrotne. Istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę do 15 września 2024 roku.

7. Pakiety startowe

 • Pakiety startowe będą wydawane w dniach 20-21 września 2024 roku w godzinach 10:00 – 18:00 w Biurze Zawodów, zlokalizowanym przy wejściu do Parku Fortyfikacji.
 • Pakiet startowy zawiera numer startowy, chip do pomiaru czasu, koszulkę biegu oraz inne materiały informacyjne.

8. Zasady biegu

 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu biegu, przepisów ruchu drogowego oraz poleceń służb porządkowych.
 • Każdy uczestnik biegnie na własną odpowiedzialność.
 • Na trasie biegu obowiązuje zakaz używania słuchawek dousznych ze względów bezpieczeństwa.

9. Pomiar czasu

 • Pomiar czasu odbywa się za pomocą chipów. Oficjalnym czasem jest czas netto mierzony od przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety.

10. Nagrody

 • Nagrody przyznawane są za miejsca I-III w kategorii mężczyzn i kobiet na każdym dystansie.
 • Specjalne nagrody przyznawane są w kategoriach wiekowych oraz za najlepszy wynik w kategorii open.

11. Bezpieczeństwo i zabezpieczenia medyczne

 • Na trasie biegu będą obecne punkty medyczne oraz zespoły ratownictwa medycznego.
 • Uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania wszelkich problemów zdrowotnych do najbliższego punktu medycznego lub służbom porządkowym.

12. Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, wyłącznie w celach związanych z organizacją biegu.
 • Uczestnicy mają prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania.

13. Reklamacje

 • Wszelkie reklamacje związane z organizacją biegu należy zgłaszać na adres e-mail organizatora do 14 dni po zakończeniu wydarzenia.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich złożenia.

14. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie, o czym poinformuje uczestników na stronie internetowej biegu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.